logo
城投集团智能办公门户
搜索
城投•首居项目电力配套工程采购计划表
发布: 2023-10-30

                                                      采购计划表

项目名称

城投•首居项目电力配套工程

采购人(盖章)

东营市城投地产有限公司

 主要内容

序号

标段(包)名称

采购内容

采购方式

采购文件计
划发布时间

拟交易场所

采购估算金额
(万元)

备注

  采购项目

 

   1

城投•首居项目电力配套工程

城投•首居项目电力配套工程

公开招标

2023年11月

山东黄河三角洲产权交易中心

   710

  \

 说 明:本次公开的采购计划是本项目的初步安排,具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准。